Historie på Vinderen skole 1905 - 2005

 

Maj Voss’ små skoleminner
Bjørn Bache forteller
Gutter fra Majorstuen på Vinderen skole fra 1939 til 1946.
av Bjørn Pedersen
Elev på Vinderen folkeskole i krigsårene 1940–45 (og frem til 1947)
av Anne Lise Fossum
Skoleminner - Uavkortet
av Tore Vik
overlærer Ole Ramdal gjennom 20 år
av Veslemøy A. Ramdahl Ranum
Vinderen skole på 1950'tallet.
av Erling Ruge
Vinderen skole laget 28. mars 1953 en skoleside for Arbeiderbladet
Minner fra A-klassen 1974-1980
av Haakon Bryhni og Vicky Schaubert
Intervju med Karl Arne i korpset
Vindusposten 1980
Gamle bilder Vinderen skole Guttemusikk på 1940/50'tallet.  Ny 19.10.2020
av Inger B. Steensland (f. Eri)