Klasse 1a 1947/48

Klasse 1a 1947/48 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Tore Helle,
Thor Jacobsen,
Carl Fredrik Evensen,
Bjørn Dirdal,
Per Dirdal,
Børre Giertsen,
Helge Bjørhall,
Per Stubberud,
Halvor Næss,
Per Ottar Houge
2. rad fra venstre:
Arne Larsen,
Arild Ringerike,
Terje Tandberg-Johansen,
Terje Bjøness,
Peter Malmer,
Per Christian Olesen,
Dan Laksov,
Oddvar Fuhre
3. rad fra venstre:
Svein Bjorvatn,
Ingar Stenrud,
Nils Einar Nilsson,
Terje Storstein,
Alf Skaug,
Rolf Gunnar Klemetsen
4. rad fra venstre:
Trygve Ellingsen,
Finn Ranke,
Knut Krabbe,
Tom Corneliussen
Klassestyrer i 1. klasse var Clara Getz Agerholt
Astrid Eide var klassestyrer i 2. og 3. klasse
Johannes Moe var klassestyrer i 4. 5. og 6. klasse
Klassen ble overført til Marienlyst skole og gikk der i 7. klasse med klassestyrer Birger Bjerkan.

 
Bildet er innsendt av Peter Malmer              Flere opplysninger fra Terje Storstein, Oddvar Fuhre
Flere opplysninger sendes

 

Klasse 1b 1947/48

Klasse 1b 1947/48 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Sidsel Engebretsen,
Anne-Lise Fodstad,
Live Ringnes,
Inger Lise Opheim,
Wenche Medbøe,
Siri Mortensen,
Turi Egner,
Kari Ektvedt,
Anna-Cecilie Helland-Hansen
2. rad fra venstre:
Irene Kruse,
Torhild Haugen,
Tove Elsrud,
Grete Jenssen,
Bjørg Wensberg,
Torild Alnæs,
Berit Ruud
3. rad fra venstre:
Inger Lise Nustad,
Kirsten Rønning,
Kari Amundsen,
Anna Kari Moe,
Karin Melberg
klasseforstander Bodil Åm (2. halvår)
1. klassebildet inneholder ikke de elevene som kom til i 2. klasse, etter at Roll og Ihlen privatskole ble nedlagt og en del elever overført til Vinderen. Høsten 1953 sto Marienlyst skole ferdig og en del av elevene i vår klasse flyttet over til den siste skoleår. Derfor sender vi bildet både fra 6. og 7. klasse.
Vår klasseforstander på Vinderen var Aslaug Børke - men hun var en del borte i USA i løpet av vår skoletid, og alle bildene er øyensynlig tatt på et tidspunkt da vi hadde vikarer.
 
Bildet er innsendt av Torild Alnæs og Kari Amundsen (Tronstad)     Flere opplysninger sendes .

Klasse 6b 1952/53

Klasse 6b 1952/53 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Bjørg Wensberg,
Grete Jenssen,
Inger Lise Opheim,
Torild Alnæs,
Live Ringnes,
Siri Mortensen,
Anne-Lise Fodstad
2. rad fra venstre:
Siri Bjørge,
Grete Østvold,
Ellen Resch-Knudsen,
Tove Elsrud,
Inger Lise Nustad
klasseforstander Anne-Dorthea Øyen (vikar),
Anna Kari Moe,
Inger-Lise Pedersen,
Karin Melberg,
Anna-Cecilie Helland-Hansen,
Torhild Haugen
3. rad fra venstre:
Lillen Hol,
Kari Amundsen,
Kirsten Rønning,
Sidsel Lund-Iversen,
Kari Ektvedt,
Sidsel Engebretsen,
Elisabeth Daae

Bildet er innsendt av Torild Alnæs og Kari Amundsen (Tronstad)     Flere opplysninger sendes .

Klasse 7b 1953/54

Klasse 7b 1953/54 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Siri Mortensen,
Torild Alnæs,
Inger-Lise Pedersen,
Inger Lise Opheim,
Torhild Haugen,
Grete Jenssen,
Ellen Resch-Knudsen
2. rad fra venstre:
Sidsel Lund-Iversen,
Kari Amundsen,
Grete Østvold,
Kirsten Rønning
3. rad fra venstre:
Siri Bjørge,
Inger Lise Nustad,
Berit Ruud,
klasseforstander Arne Gundersen,
Anna-Cecilie Helland-Hansen,
Karin Melberg
klasseforstander dette året var Arne Gundersen
Bildet er innsendt av Torild Alnæs og Kari Amundsen (Tronstad)     Flere opplysninger sendes .

 

Klasse 1c 1947/48
En av de første klassene i byen med gutter og jenter blandet

Klasse 1c 1947/48 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Inger Elisabeth Lund lversen,
Brit Lauritsen,
Elisabeth Holm,
Lita Knudtzon,
Tove Gundersen,
Evabeth Astrup,
Kari Skramstad,
Janne Haanæs
2. rad fra venstre:
Erik Strand,
Sverre Heidenreich,
Turid Slotnæs,
Eva Taxt,
Erna Martinsen,
26___________,
Erik Andersen,
Gunnar Foss,
3. rad fra venstre:
Boas J. Bergly,
Paul Hvattum,
Tor Jakob Høyem,
Kjell Eriksen,
Svenn-Olaf Larsen,
Lærerinne frk Hansen,
 
Bakerste rekke:
Carl Andreas Hennum,
Thorleif Haug,
Jan Hansen,
44___________

Bildet er innsendt av Eva Taxt              Flere opplysninger fra Tor Jakob Høyem
Flere opplysninger sendes

Klasse 6c 1952/53

Klasse 6c 1952/53 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Gunnar Foss,
Brit Lauritsen,
Erna Martinsen,
Ellen Tollefsen,
Elisabeth Holm,
Kari Skramstad,
Jan Hansen
2. rad fra venstre:
Lærer Th. Bru Lyssand,
Knut-Arne Grøstad,
Svenn-Olaf Larsen,
Turid Slotnæs,
Anne-Lise Hirsch,
Rita Torgersen,
Eva Taxt,
Erik Andersen,
Kjell Eriksen
3. rad fra venstre:
Carl-Andreas Hennum,
Sverre Heidenreich,
Boas Bergly,
Ole Petter Sverre,
Erik Strand,
Knut W. Nicolaysen

Bildet er innsendt av Eva Taxt              Flere opplysninger sendes .

Klasse 7c 1953/54

Klasse 7c 1953/54 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Turid Slotnæs,
Rita Torgersen,
Erna Martinsen,
Ellen Tollefsen,
Lita Knudtzon,
Anne-Lise Hirsch,
Lærer Th. Bru Lyssand
2. rad fra venstre:
Elisabeth Holm,
Brit Lauritsen,
Eva Taxt,
Kari Skramstad
 
4. rad fra venstre:
Knut W. Nicolaysen,
Ole Petter Sverre,
Boas Bergly,
Gunnar Foss
3. rad fra venstre:
Erik Strand,
Kjell Eriksen,
Jan Hansen,
Carl Andreas Hennum
 
5. rad fra venstre:
Sverre Heidenreich,
Erik Andersen,
Svenn-Olaf Larsen,
Knut-Arne Grøstad

Bildet er innsendt av Eva Taxt              Flere opplysninger sendes .

 

Journalistgjengen 1953

Journalistgjengen 1953 fra Vinderen skole
Vinderen skole laget 28. mars 1953 en skoleside for Arbeiderbladet.
Vi i redaksjonen fra Vinderen synes det store bilde- og klipparkivet var en av de mest interessante avdelingene i avisen. Her fant vi kjente folk og berømtheter, og nå blir vi nok arkivert selv også. Bakerst fra venstre står : Arne Johan Larsen, Margaret Ihlen, Barbra Mette Enger, Gudrun Ellingsen, Anna Marie Bryn og Kari Frederiksen. I annen rekke: Dan Laksov, Anna-Cecilie Helland-Hansen, Torild Alnæs, Hedda Nordlie og Kari Amundsen. Foran: Erik Andersen, Stig Bang og Christian Julius Simensen
Bildet er innsendt av Torild Alnæs og Kari Amundsen (Tronstad)