Klasse 1a 1993/94

Klasse 1a 1993/94 på Vinderen skole
Første rekke fra venstre:
Anders L.Guldahl,
Sille Marie V.Johansen,
José Bryhn,
Merete Claudi Nielsen,
Ingvild E. Winsnes,
Cecilie Evjen,
Kirsten K. Strømme,
Vilde S. Nenseth,
Line B. Hermans
Andre rekke fra venstre:
Jonas Berg-Johnsen,
Martin M. Kvale,
Christian S. Valeur,
Henning Lundheim,
Sjur H. Færden,
Kay Vidar Jensen,
Alfred Hegnar,
Cathrine Haadem,
Emma Holager,
Bjørn Setsaas,
Christian Møllen,
Anna M.Stabell,
Jørn Kristiansen
Bak:
Lærer Jorunn Arstad og klassestyrer Mette Barth
Endringer, justeringer, flere opplysninger, nye bilder osv. sendes .