Klasse 4a 1978/79

Klasse 4a 1978/79 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Elisabeth Jonassen,
Else Plather,
Frederik Lothe,
Christian Bugge,
Katinka Odner,
Linn V. Meieran,
Haakon Gaukstad
2. rad fra venstre:
Ulf E. Hvam Laheld,
John Christian Østerberg,
Henriette Winger,
Tine Storm-Jensen,
lærer Bjørg Lexow,
Anne Storm-Jensen,
Tor Andrè Ribe-Andersen,
Marit Møller,
Hanne Kvile Sickel
3. rad fra venstre:
Inger Johanne Bryhn,
Heidi Rasmussen,
Henrik Reims,
Tom Granerud,
Christian Vogelsang,
Jan Fredrik Rosenberg,
Marit Herder,
Lars Martin Dugstad

Bildet er innsendt av Anne Storm Johannessen (Storm-Jensen)              Flere opplysninger fra Hanne Sickel

 

Klasse 4b 1978/79

Klasse 4b 1978/79 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Anette Gundersen,
Heike T. Stelma,
Mikael Haaland,
Ole Angelo Grønvold,
Erik Espinoza,
Lars Matti Unnli,
Wenche Elisabeth Solberg
2. rad fra venstre:
Mauritz G. Plenby,
Espen Ulvmoen,
Jon Aage Andersen,
Knut G. Hedlund,
Ingeborg Kjær,
Peer Morten Johannessen,
Wenche Nordahl,
Julie Richter,
Ingrid-Anna Sønstebø
3. rad fra venstre:
Jon S. Sauge,
Veslemøy Samuelsen,
Unni Kristiansen,
Øyvind Matre,
Anne Silviken,
Virginia Dundas,
Lars Jørgen Jensen

Bildet er innsendt av Ingeborg Kjær

 

Klasse 4c 1978/79

Klasse 4c 1978/79 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Tom Lawrence Bruton,
Thomas Houge,
Agnete Samdahl Blindheim,
Gry _________,
Bertil Frederik Smørgrav,
Oliver Siem
2. rad fra venstre:
Elisabeth Bendixen,
Ingrid Petersson,
Kirsti Dalseth,
klasseforstander Ingbjørg Ryvarden,
Cathrine Grønvold,
Kim Øien,
Jannicke Wist,
Beate Rakli
3. rad fra venstre:
Lars Holtet,
Bente Ustad,
Kari-Anne Wold,
Eirik Aas Jacobsen,
Nils Boutera,
Ralph Racin Kolnes
Ikke tilstede: Nils Jørgen Eek, Thomas Wolff Frantzen, Signe Gudrun Mjelde, Tania Ryder

Opplysninger av Øyvind Matre og Agnete Samdahl
Flere opplysninger sendes .
Endringer, justeringer, flere opplysninger, nye bilder osv. sendes .