Klasse 1a 1964/65

Klasse 1a 1964/65 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Turid Myklebust,
Helle Frisak Sem,
Elisabeth Møystad,
Dorthe Hysing,
Helene Christensen,
Ingeborg Wiese,
Anne Grete Semb,
Beate Arnestad,
Wenche Bull
2. rad fra venstre:
Erik Christian Wibe Due,
Karin Trageton,
Cecilie Bjercke,
Marit Trageton,
Mette Orset Johnsen,
Inger Johanne Aasness,
Åse Dammann,
Grete Sæther,
Jan Pedersen Brekke Rutgerson
3. rad fra venstre:
Pål Smith,
Tor Smith-Hausken,
Jan Gunnar Moe,
Lars Haug,
Sven-Erik Rodtwitt,
Henning Ruud,
Per Wold,
Ivar Refsland,
Erik Mostue,
Tormod Tveterås,
Arild Skrindo,
Lærer Irmelin Holme
Ikke på bilde:
Jan Agnar Torkildsen

Bildet er innsendt av Jan PB Rutgerson              Flere opplysninger fra Kathrine Hysing og Åse Dammann
Takk til Else Kathrine Hysing for bilde i bedre kvalitet
Flere opplysninger sendes

Klasse 3a 1966/67

Klasse 3a 1966/67 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Jan Gunnar Moe,
Lars Haug,
Cecilie Bjercke,
Turid Myklebust,
Inger Johanne Aasness,
Grete Sæther,
Helen Høgberg,
Per Wold,
Erik Moestue
2. rad fra venstre:
Jan Pedersen Brekke Rutgerson,
Henning Ruud,
Elisabeth Møystad,
Sven Erik Rodtwitt,
Dorthe Hysing,
Anne Grete Semb,
Erik Christian Wibe Due,
Gert Wilhelm Munthe,
Ivar Refsland,
Jan Agnar Torkildsen,
Wenche Bull
3. rad fra venstre:
Lærer Per Idar Allum,
Beate Arnestad,
Ingeborg Wiese,
Mette Orset Johnsen,
Cathrine Elisabeth (Trine-Lise) Howells,
Åse Dammann,
Jennifer _________,
Helene Christensen,
Tor Smith-Hausken

Bildet er innsendt av Åse Dammann             
Flere opplysninger sendes

Klasse 5a 1968/69

Klasse 5a 1968/69 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Mette Orset Johnsen,
Cathrine Elisabeth (Trine-Lise) Howells,
Wenche Bull,
Elisabeth Magnus,
Helene Christensen,
Ingeborg Wiese,
Ole Siem,
Kent Westerby,
Erik Christian Wibe Due
2. rad fra venstre:
Elisabeth Møystad,
Grete Sæther,
Inger Johanne Aasness,
Erik Moestue,
Per Wold,
Harald Johnsen,
Jan Agnar Torkildsen,
Wenche Westerby,
Lars Haug
3. rad fra venstre:
Henning Ruud,
Jan Pedersen Brekke Rutgerson,
Gert Wilhelm Munthe,
Anne Grete Semb,
Dorthe Hysing,
Ivar Refsland,
Sven-Erik Rodtwitt,
Åse Dammann

Bildet er innsendt av Jan PB Rutgerson              Flere opplysninger fra Martin Ore, Kathrine Hysing og Åse Dammann
Takk til Åse Dammann for bilde i bedre kvalitet
Flere opplysninger sendes

Klasse 7a 1970/71

Klasse 7a 1970/71 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Henning Ruud,
Ivar Refsland,
Erik Christian Wibe Due,
Dorthe Hysing,
Anne Grete Semb,
Jan Pedersen Brekke Rutgerson,
Ingeborg Wiese,
Elisabeth Magnus
2. rad fra venstre:
Gert Wilhelm Munthe,
Wenche Bull,
Wenche Westerby,
Helen Høgberg,
Harald Johnsen,
Lærer Haaland,
Per Wold,
Inger Johanne Aasness,
Cecilie Bjercke,
Cathrine Elisabeth (Trine-Lise) Howells,
3. rad fra venstre:
Mette Orset Johnsen,
Elisabeth Møystad,
Åse Dammann,
Ole Siem,
Beate Arnestad,
Kent Westerby,
Erik Moestue,
Sven Erik Rodtwitt,
Lars Haug

Bildet er innsendt av Åse Dammann             
Flere opplysninger sendes

 

Klasse 1b 1964/65

Klasse 1b 1964/65 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Ragnhild Steineger,
Cathrine Qvigstad,
Grethe Iversen,
Synnøve Osrønningen,
Kristi Isberg,
Turi Aabel,
Rigmor Pettersen,
Pia Hverven,
May Lillian Nordeng,
Solfrid Espegren
2. rad fra venstre:
Jan Gudbrand Vindorum,
Øystein Paulsen,
Peder Maurstad,
Ada Bjerke,
Kristin Holstad,
Ellen Bjerke-Pedersen,
Rony Harth,
Atle Skageng
3. rad fra venstre:
Elsa Kleven,
Lars Bleimann,
Jan Grythe,
Ole Martin Smestad,
Steinar Høgda,
Hans Skageng,
Ulf Paulsen,
Dag Sveinungsen,
Halvor Engen,
Hans Magnus Andresen

Bildet er innsendt av Cathrine Qvigstad             

Klasse 7b 1970/71

Klasse 7b 1970/71 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Rolf Erik Thue,
Sirikit Dons,
Wenche Bye,
Lærer Borger S. Fiedler,
Egil Magne Haugstad,
Egil Næstvold,
Hans Magnus Andresen
2. rad fra venstre:
Pia Hverven,
Ellen Bjerke Pedersen,
Jan Grythe,
Ole Martin Smestad,
Ulf A. Paulsen,
Dag Sveinungsen,
Anders Kjær,
Synnøve Osrønningen,
Kim Rothschild,
Halvor Engen
3. rad fra venstre:
Just Johan Bing,
Jan Gudbrand Vindorum,
Marthe Omreng,
Turid Aabel,
Solfrid Espegren,
Cathrine Qvigstad,
Siri Troye,
Grethe Iversen,
Erik Lingjærde

Bildet er innsendt av Erik Lingjærde              Flere opplysninger fra Cathrine Qvigstad og Just Johan Bing

 

Endringer, justeringer, flere opplysninger, nye bilder osv. sendes .