Klasse 1a 1961/62

Klasse 1a 1961/62 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Nina Bjercke,
Inger Aronsen,
Else Barratt-Due,
Elisabeth Gjøstøl,
Kari Gjøstøl,
Lisen Strøm,
Kari Willumsen,
Marianne Refsland
2. rad fra venstre:
Viktor Sæther,
Marianne Steen,
Anne Stenstadvold,
Bodil Røst,
Bente Rasmussen,
Nina Staubo,
Gerd Hansen,
Sissel Gjøstøl,
Peter N. Myhre
3. rad fra venstre:
Lærer Aslaug Børke,
Truls Teilman,
Henrik Stenwig,
Per Wintermark,
Morten Conradi,
Sven Bugge,
Rune Enge,
Hans Otto Espegren,
Hans Peter Melby

Bildet er innsendt av Peter N. Myhre             

Klasse 3a 1963/64

Klasse 3a 1963/64 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Kari Willumsen,
Else Barratt-Due,
Nina Bjercke,
Lisen Strøm,
Nina Staubo,
Elisabeth Gjøstøl,
Bodil Strøm,
Anne Stenstadvold
2. rad fra venstre:
Inger Aronsen,
Gerd Hansen,
Marianne Refsland,
Sven Bugge,
Per Wintermark,
Morten Conradi,
Henrik Stenwig,
Marianne Steen,
Kari Gjøstøl,
Sigrid Odden,
Sissel Gjøstøl
3. rad fra venstre:
Viktor Sæther,
Truls Teilman,
Rolf Lein,
Rune Enge,
Bjørn Erling Moe,
Peter N. Myhre,
Hans Schwencke,
Hans Peter Melby,
Lærer Torkel Sandvei

Bildet er innsendt av Peter N. Myhre             

Klasse 4a 1964/65

Klasse 4a 1964/65 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Hans Otto Espegren,
Hans Peter Melby,
Geir Asplin,
Bjørn Erling Moe,
Gustav Søbak,
Truls Teilman,
Rolf Lein,
Viktor Sæther,
Hans Schwencke
2. rad fra venstre:
Lærerinne Berit Bull Gjertsen,
Inger Aronsen,
Toralf Torkildsen,
Else Barratt-Due,
Marianne Steen,
Peter N. Myhre,
Bodil Røst,
Anne Stenstavold,
Nina Staubo,
Elisabeth Gjøstøl,
Lisen Strøm,
Kari Willumsen
3. rad fra venstre:
Morten Conradi,
Per Wintermark,
Henrik Stenwig,
Sven Bugge,
Marianne Refsland,
Sigrid Odden,
Nina Bjercke,
Kari Anette Gjøstøl,
Sissel Gjøstøl

Bildet er innsendt av Peter N. Myhre             

Klasse 7a 1967/68

Klasse 7a 1967/68 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Viktor Sæther,
Truls Teilman,
Rune Enge,
Peter N. Myhre,
Chris Rytter,
Gustav Søbak,
Lisen Strøm,
Marit Dyrkorn,
Hans Otto Espegren
2. rad fra venstre:
Henrik Stenwig,
lærerinne Aslaug Børke,
Marianne Steen,
Marianne Refsland,
Morten Conradi,
Sven Bugge,
Per Wintermark,
Sissel Gjøstøl,
Nina Bjercke,
Hans Schwencke,
Kjell Riise
3. rad fra venstre:
Hans Peter Melby,
Else Barratt-Due,
Sigrid Odden,
Anne Stenstavold,
Kari Gjøstøl,
Inger Aronsen,
Elisabeth Gjøstøl,
Kari Willumsen,
Geir Asplin

Bildet er innsendt av Peter N. Myhre             
Flere opplysninger sendes

 

 

Klasse 1b 1961/62

Klasse 1b 1961/62 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Benedicte Rustad,
Anne Carine Lund,
Ragnhild Christensen,
Anne Karine Tannum,
Hanne-Merete Johnson,
Astrid O.H. Vihovde,
Elle Merete Melbye,
Randi Smedsgaard,
Annabeth Friis
2. rad fra venstre:
Leif Mueller,
Cecilie Rygge,
Lisbeth Gundersen,
Ba Clemetsen,
Sigrid Odden,
Anne Kristin Rasmussen,
Siri Aabel,
Jon Bydal,
Hans Pharo,
Hans Jørgen Holstad
3. rad fra venstre:
Pål Rostrup,
Jan Erik Stokke,
Svein Gundersen,
Ingrid Odden,
35___________,
Hanne Fleischer,
Espen Kristiansen,
Ivar Thon,
Borghild Jacobsen, klassestyrer

Bildet er innsendt av Hanne Fleischer             
Flere opplysninger sendes

Klasse 7b 1967/68

Klasse 7b 1967/68 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Randi Smedsgaard,
Christian Ringnes,
Thor Bjerge,
Hans Pharo,
Finn Ragnvald Bjørnsen,
Ivar Thon,
Pål Rostrup,
Anne Kristin Rasmussen
2. rad fra venstre:
Svein Gundersen,
Espen Kristiansen,
Carsten Bjerke,
Jan Erik Stokke,
Borghild Jacobsen, klassestyrer,
Benedicte Rustad,
Ragnhild Christensen,
Ba Clemetsen,
Ingrid Odden
3. rad fra venstre:
Annabeth Friis,
Hans Jørgen Holstad,
Anne Carine Lund,
Elle Merete Melbye,
Hanne Fleischer,
Hanne-Merete Johnson,
Siri Aabel,
Lisbeth Gundersen,
Astrid O.H. Vihovde

Bildet er innsendt av Hanne Fleischer             
Endringer, justeringer, flere opplysninger, nye bilder osv. sendes .