Klasse 3a 1954/55

Klasse 3a 1954/55 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Odd-Axel Carling Jensen,
Torstein Lunde,
Ragnar Vik,
Bernt Kirkebø,
Ole Berg-Hansen,
Terje Halvorsen,
Arne Skodvin,
Finn Søraas
2. rad fra venstre:
Vikarlærer navn ukjent - ble kalt lærer "snill",
Amund Aasnes,
Odd Christian Bull,
Knut Tore Karlsen,
Ola Holger Slotnæs,
Per Schjølberg-Henriksen,
Knut Støren,
Lars Nordlie
3. rad fra venstre:
Per Berg,
Tore Løvenhjelm Larsen,
Jest Braaten,
Jon Petterøe,
Erling Ruge,
Ahlert Hysing,
Tomas Broberg,
Jon Christian Eger

Bildet er innsendt av Jan Egil Kirkebø              Opplysninger innsendt av Erling Ruge

 

Klasse 7a 1958/59

Klasse 7a 1958/59 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Odd-Axel Carling Jensen,
Jon Christian Eger,
Thorstein Lunde,
Lærer Håkon I. Rusten,
Ole Berg-Hansen,
Per Schjølberg-Henriksen,
Knut Støren,
Finn Søraas
2. rad fra venstre:
Christian Roscher-Nilsen,
Odd Christian Bull,
Bernt Kirkebø,
Ahlert Hysing,
Per Berg,
Ola Holger Slotnæs,
Jest Braaten,
Ernst Polezynski,
Bjørn Erlang Vergemann,
Tore Løvenhjelm Larsen,
Dag Gjestland,
Jan Axel Strøm
3. rad fra venstre:
Ragnar Vik,
Lasse Nordlie,
Knut Tore Karlsen,
Thomas Broberg,
Peter Brecke,
Erling Ruge,
Jon Petterøe,
Knut Iversen

Bildet er innsendt av Per Schjølberg-Henriksen

 

Klasse 1b 1952/53

Klasse 1b 1952/53 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Anita Lean,
Vivi Bull,
Wenche Kiönig,
Magna Lise Bøyesen,
Turid Nordli,
Merete Ludvigsen,
Eline Blom,
Kirsti Strøm
2. rad fra venstre:
Wigdis Courson Jarl,
Elisabeth Lund-Henriksen,
Kathrine Dørser Hom,
Reidun Hermansen,
Berit Wordland,
Regine Dyveke Hassel,
Lill Pettersen,
Anne Frøen
3. rad fra venstre:
Lærerinne Anne Marie Meyer-Myklestad,
Kari Lund Iversen,
Ellen Hansen,
Grete Kristoffersen,
Berit Grøstad,
Lise Thordenfeldt,
Hilde Rignes,
Else Ruge,
Eva Nilsen

Bildet er innsendt av Grete Aabakken (tidligere Kristoffersen)

Klasse 6b 1957/58

Klasse 6b 1957/58 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Anne Frøen,
Ellen Hansen,
Wenche Kiönig,
Elisabeth Frantzen,
Kari Lund-Iversen,
Kathrine Dørser Holm,
Lill Pettersen,
Ellen Bredesen,
Janet Holmberg
2. rad fra venstre:
Wigdis Courson Jarl,
Lise Thordenfeldt,
Magna Lise Bøyesen,
Vivi Bull,
Kersti Goffeng-Nilsen,
Grete Kristoffersen,
Kirsti Støm,
Eline Blom,
Ellen Grøstad,
Elisbeth Knudtzon,
Astrid Christiansen ?,
Regine Dyveke Hassel
3. rad fra venstre:
Lærerinne Vigdis Isaksen,
Elfrid Amlund,
Elisabeth Grønvold,
Elisabeth Lund-Henriksen,
Merete Ludvigsen,
Elisabeth Johnson,
Eva Nilsen,
Turid Nordli

Bildet er innsendt av Grete Aabakken (tidligere Kristoffersen)

Klasse 7b 1958/59

Klasse 7b 1958/59 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Berit Grøstad,
Lise Thorenfeldt,
Kersti Goffeng-Nilsen,
Lærer Marit Hovstad,
Elfrid Amlund,
Eline Blom,
Elisabeth Knudtzon
2. rad fra venstre:
Ellen Hanssen,
Kirsti Strøm,
Kathrine Døsher Holm,
Elisabeth Lund-Henriksen,
Eva Nilsen,
Regine Hassel,
Merete Ludvigsen
3. rad fra venstre:
Janet Holmberg,
Turid Nordli,
Lill Petersen,
Elisabeth Johnson,
Grete Kristoffersen,
Wencke Kionig,
Kari Lund-Iversen
Ikke tilstede da bildet ble tatt: Astrid Christiansen, Vivi Bull, Magna Lise Bøyesen, Anne Frøen, Ellen Bredesen, Bente Fasmer, Else Ruge, Vigdis C. Jarl, Elisabeth Frantzen.
 
Bildet er innsendt av Grete Aabakken (tidligere Kristoffersen)       Opplysninger innsendt av Elisabeth Frantzen Middelthon
Endringer, justeringer, flere opplysninger, nye bilder osv. sendes .