Klasse 1b 1951/52
Flyttet til Marienlyst skole høsten 1952.

Klasse 1b 1951/52 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Fredrik Ihlen,
Tom Erik Ruud,
Bjørn Almaas,
Lars Justad,
Roger Bergh,
Finn Seemann,
Arne Aarflot,
Tor Presterud
2. rad fra venstre:
Julius Moe,
Arne Corneliussen,
Dag Jensen,
Tore Løvnæset,
Leif Mjaaland,
Jon Andresen
3. rad fra venstre:
Lars Erik Gude Furu,
Dan Fosse,
Jackie Møllerstedt,
Per Anders Vol,
Tom Høymer,
Ola Alvestad
4. rad fra venstre:
Erik Andersen,
Egil-Kåre Kjemperud,
Peter Heuch,
Sigurd Mehren,
Jan Øivind Bjerke,
Harald Asdal
Bakerst frk. Ask
 
Bildet er innsendt av Lars Justad              Flere opplysninger fra Harald Asdal og Tore Løvnæseth
Flere opplysninger sendes .

 

Klasse 7b 1957/58

Klasse 7b 1957/58 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Else Marie Kristiansen,
Nina Mathisen,
Kari Hegermann,
Line Loenechen,
Nina Saxlund,
Mette Gjerding-Smith,
Ebba Bøyesen,
Astrid Heesch
2. rad fra venstre:
Anne Karin Ringnes,
Liv Nordby,
Lise Marit Hansen,
Grethe Thrane,
Astrid Ryvarden,
Gertie Klykken,
Nanna Thrane,
Grete Gundersen
3. rad fra venstre:
Guri Britt Nilsen,
Lilly Bjørge,
Kirsti Ramfjord,
Birgit Hall Torgersen,
lærer Elsa Kleven,
Kristin Sandberg,
Anne Bjerke,
Anne Lise Patt,
Hege Bache

Bildet er innsendt av Lise Marit Ness f. Hansen

 

Klasse 1c 1951/52

Klasse 1c 1951/52 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Jorunn Elsrud,
Tove Enderlé,
13 ?__________,
14 ?__________,
Renè Meieran,
Ingvild Alnæs,
Eva Vamnes,
Henny Gulhaugen,
Mona Lauritsen,
Ellen Røstad
2. rad fra venstre:
Jorunn Dahl,
Inger-Lise Hauge,
Nina Matheson,
Liv Pettersen,
Astrid Sandaa,
Astrid Ingebrigtsen,
Grete Gisholt,
Kari Boye,
29 ???________
3. rad fra venstre:
Britt Berge,
Mette Winderen,
Toril Gjertsen (usikker på skrivemåten),
Elisabeth Scavenius,
Siri Schiøtt,
Britt (Bitte) Pedersen
 
 
Lærerinne frk. Strøm
(ikke på bildet)

Bildet er innsendt av Mette Winderen            Flere opplysninger fra Gyda Christensen og Tove Enderlé Norheim
Flere opplysninger sendes .

 

Endringer, justeringer, flere opplysninger, nye bilder osv. sendes .