Klasse 1a 1946/47

Klasse 1a 1946/47 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Sigurd Gulbrandsen,
Truls Leangen,
Knut Marthinsen,
Sigurd Mjåland,
Tore Brændengen,
Steinar Mikkelsen,
Jon Skauan,
Per Stegemeyer,
Hans Kristian Trommestad,
Per Lindflaten
Bakerste rad fra venstre:
Fred Andre Mørstad,
Terje Aass,
Egil Hesselberg,
Arne Nielsen,
Birger Bühring Andersen,
Øyvind Almaas,
Nils Kristian Nilsen,
Jan Aleksander L´Orsa,
Pål Ektvedt,
Helge Rasch,
Jan Gunnar Moe,
Knut Kolbjørn Knutsen
Helt bakerst:
Lærerinne Ellen Sofie Tendeland,

A og B-klassen ble slått sammen til en klasse i 3. eller 4. klasse  
 
Bildet er innsendt av Jon Skauan                Flere opplysninger av Tore Hæg, Sigurd Gulbrandsen

Klasse 7a 1952/53

Klasse 7a 1952/53 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Pål Holst,
Halfdan Petterøe,
Jon Skauan,
Fred Andre Mørstad,
Steinar Aass,
Halfdan Nicolaysen
2. rad fra venstre:
Lærer Thor Eck,
Nils Harald Fagerhaug,
Rolf Lødding,
Tore Hæg,
Jo Frydenberg,
Jan Gunnar Moe,
Truls Ovrum,
Arne Johnsen,
Ragnvald Okkenhaug,
Bjørn Herman Westby,
Bjørn Cedervall
3. rad fra venstre:
Knut Kølbjørn Knudsen,
Birger Bühring Andersen,
Knut Jensen,
Terje Aass,
Kai Havig-Gjelseth,
Arne Kristian Dehli,
Knut Kayser,
Øystein Kolby

Ikke tilstede på bildet: Nils Kristian Nilsen, Morten Boysen, Leif Lofsberg, Arne Kristian Johannesen, Eivind Thune, Tor Varvin.
Totalt 30 elever i klassen
 
Bildet er innsendt av Jon Skauan                Flere opplysninger av Tore Hæg

 

Klasse 1b 1946/47

Klasse 1b 1946/47 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Tore Hæg,
Hans Olav Fekjær,
Arne Johnsen,
Truls Ovrum,
Arne-Kristian Dehlie,
Pål Holst,
Knut Kayser,
Kai Havig-Gjelseth
2. rad fra venstre:
Bjørn Herman Westby,
Jo Frydenberg,
Arne Kristian Johannesen,
Morten Boysen,
Nils Erik Gullestad,
Rolf Lødding,
3. rad fra venstre:
Øystein Kolby,
Yngve Strøm,
Ragnvald Okkenhaug,
Eivind Thune,
Knut Arne Grøstad,
Geir Finborud (bakerst),
Bjørn Cedervall,
Steinar Aass,
Tor Varvin,
Halvdan Petterøe,
Lærerinne var frøken Gunvor Strøm.
A og B-klassen ble slått sammen til en klasse i 3. eller 4. klasse  
 
Bildet er innsendt av Truls Ovrum              Opplysninger innsendt av Tore Hæg

 

Klasse 1c 1946/47

Klasse 1c 1946/47 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Kari Fredriksen,
Frida Bull,
Aase Vamnes,
Berit Winger ?,
Unni Ollmann,
16 ___________,
Ingeborg Sexe,
Wencke Rølles,
Bente Horgen
2. rad fra venstre:
21 ___________,
22 ___________,
Berit Frydenlund,
24 ___________,
Lillan Frøen,
26 ___________
3. rad fra venstre:
Sigrid Bergland,
Eli Storstein,
Inger S. Melbye,
Ragnhild Øvrelid,
Bente Lunde,
Frøken Aslaug Børke

Husker du noen flere navn, så send inn ....
 
Vi mistet Aslaug Børke som lærer allerede i første klasse da hun fikk sangstipend og dro til USA. Vi ble slått sammen med klasse 1d 1946/47 og fikk Astrid Eide som frøken.

Bildet er innsendt av Ingeborg Mørkholm
Flere opplysninger fra Ragnhild Øvrelid, Astrid Brit Røhne Eriksen, Gudrun Ellingsen Lund, Gyda Christensen, Sigrid Gogstad
Flere opplysninger sendes .

Klasse 7b 1952/53

Klasse 7b 1952/53 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Inger Zimmer,
Vivi Grøndahl,
Astrid-Brit Røhne,
Inger Else Aas,
Kari Fredriksen,
Ingeborg Sexe,
Hedda Nordlie
2. rad fra venstre:
Unni Ollmann,
Frida Bull,
Gigge Bryn,
Wencke Rølles,
Inger S. Melbye,
Maja Ruge
3. rad fra venstre:
Gudrun Ellingsen,
Margareth Ihlen,
Elsebeth Heyerdahl-Larsen,
Berit Frydenlund
4. rad fra venstre:
Ragnhild Øvrelid,
Babben Enger,
Berit Agnæss,
Hella Marie Helling,
Bente Horgen,
Sidsel-Kari Kjøle,
Berit Lunde
Klasseforstander: Astrid Eide
 
Bildet er innsendt av Ingeborg Mørkholm            Flere opplysninger fra Astrid Brit Røhne Eriksen og Gudrun Ellingsen Lund
Byarkivet viser klasselisten fra klasse 7B 1952/53 som denne

 

Klasse 1d 1946/47

Klasse 1d 1946/47 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Elisabeth Nilsen,
Inger Lise Leknæs,
Grethe Sundby,
Unni Ollmann,
Tove Mortensen,
16 ____________,
Babben Enger,
Hedda Nordlie,
Siri Wang
2. rad fra venstre:
Berit Agnæss,
Sidsel Kari Kjøle,
Mona Skar,
Giggi Bryn,
Maja Ruge,
Inger Else Aas,
Astrid Brit Røhne,
Margaret Ihlen,
Gudrun Ellingsen
Bakerst:
Lærer Astrid Eide

Bildet er innsendt av Elisabeth Solbjørg
Flere opplysninger fra Astrid Brit Røhne Eriksen, Gudrun Ellingsen Lund og Babben Enger
Flere opplysninger sendes .
Endringer, justeringer, flere opplysninger, nye bilder osv. sendes .