Klasse 7a 1949/50
Klasse 7a 1949/50 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Erik Dysthe,
Kjell Kristiansen ?,
Roy Lunner,
Rolf Nielsen,
Thorleif Bogen,
Ragnar Hoff,
Ivar Vamnes,
Eivind Rølles,
Jan Alfsen
2. rad fra venstre:
? Grøsted,
Arne Høgebøl,
Jens Petter Ellingsen (Oxholm),
24___________
3. rad fra venstre:
Tor Omholt,
Hans-Petter Heggen,
Arne Thoresen,
Tor Horn Smith,
Otto Foss
4/5. rad fra venstre:
Jan Martinsen,
Arne Scott Johnsen,
Frank Sannås,
Rolf Gundersen,
Svend Hartvig,
Edvard Raastad,
Sigurd Herlofson,
lærer Th. Bruu Lyssand
 
Første klasse startet på Ullevål skole, da tyskerne hadde okkupert skolen. 2. klasse var vi på Universitetet på Blindern. F.o.m. 3. klasse var vi på Vinderen skole.  

Bildet er innsendt av __________       Opplysninger innsendt av Rolf Nielsen, Roy Lunner og Jan Alfsen
Flere opplysninger sendes .

 

Klasse 3b 1945/46
Klasse 3b 1945/46 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Kari Sæter,
12___________,
Randi Langfeldt,
14___________,
15___________,
Astri Kampdahl,
17___________,
Reidun Haraldsen,
19___________,
Jorunn Hansen,
1B___________
2. rad fra venstre:
21___________,
22___________,
23___________,
24___________,
25___________,
Tove Fekjær,
Sidsel Bye,
Liv Lem,
Klasseforstander Agnes Moe
3. rad fra venstre:
31___________,
Ellen Falck Jørgensen,
33___________,
34___________,
35___________,
36___________
4. rad fra venstre:
Anne-Lise Nygård,
Johanne Østberg,
Turid Jensen,
44___________
5. rad fra venstre:
Ragnhild Ranheim,
52___________,
Aina Münster,
54___________,
Turid Evang,
56___________
 
Tyskerne hadde skolen under krigen. Første klasse på Ullevål skole. 2. klasse på Universitetet på Blindern. F.o.m. 3. klasse på Vinderen skole.  
Året etter ble klassen delt hvor halve klassen kom i gutte/pike klassen.

Bildet er innsendt av Liv Lem              Flere opplysninger fra Astri Amble
Flere opplysninger sendes .

Klasse 7b 1949/50
Klasse 7b 1949/50 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Torunn Berg,
Anne Margrethe Astrup,
Kari Opheim,
Anne-Sofie Skallerud,
Wenche Siewers,
Inger ________,
Reidun Haraldsen,
Sidsel Bye
2. rad fra venstre:
Mette Rasch,
Tove Fekjær,
Edle Jacobsen,
Berit Johansen,
Gerd Christensen,
klasseforstander Magnhild Råheim
3. rad fra venstre:
Hanne Lindeman,
Liv Lem,
Ragnhild Ranheim,
Tove Gundersen,
Siri Normann
 
Jorunn Hansen og Bibi er ikke med på bildet  
 
Skoleåret 1944/1945 var klassen på Gaustad Sykehus (!!!) da skolen var okkupert  

Bildet er innsendt av Liv Lem              Flere opplysninger fra Hanne Lindeman (Gunnar Moe)
Flere opplysninger sendes .

Klasse 7c 1949/50
Klasse 7c 1949/50 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Kari Sæter,
Ellen Falck Jørgensen,
Anne Lise Nygaard,
Randi Langfeldt,
15___________,
16___________,
Kjersti Stalsberg,
Turid Evang
2. rad fra venstre:
Turid Jensen,
Aina Münster,
Johanne Østberg,
Anne Marie ______
3. rad fra venstre:
Ba,
32___________,
Hans Brårud,
Lennart Aavatsmark,
35___________,
36___________,
Henning ______
4. rad fra venstre:
Lærer Dalland,
Stein Enersen,
43___________,
Kjell Enersen,
45___________,
46___________
 
F.o.m. 4. klasse ble klassene delt.  
en gutteklasse, en pikeklasse og en blandet gutte/pike klasse.

Bildet er innsendt av Astri Amble             
Flere opplysninger sendes .

 

Endringer, justeringer, flere opplysninger, nye bilder osv. sendes .