Klasse 7a 1949/50
Klasse 7a 1949/50 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Erik Dysthe,
Kjell Kristiansen ?,
Roy Lunner,
Rolf Nielsen,
Thorleif Bogen,
Ragnar Hoff,
Ivar Vamnes,
Eivind Rølles,
Jan Alfsen
2. rad fra venstre:
? Grøsted,
Arne Høgebøl,
Jens Petter Ellingsen (Oxholm),
24___________
3. rad fra venstre:
Tor Omholt,
Hans-Petter Heggen,
Arne Thoresen,
Tor Horn Smith,
Otto Foss
4/5. rad fra venstre:
Jan Martinsen,
Arne Scott Johnsen,
Frank Sannås,
Rolf Gundersen,
Svend Hartvig,
Edvard Raastad,
Sigurd Herlofson,
lærer Th. Bruu Lyssand
 
Første klasse startet på Ullevål skole, da tyskerne hadde okkupert skolen. 2. klasse var vi på Universitetet på Blindern. F.o.m. 3. klasse var vi på Vinderen skole.  

Bildet er innsendt av __________       Opplysninger innsendt av Rolf Nielsen, Roy Lunner og Jan Alfsen
Flere opplysninger sendes .

 

Klasse 3b 1945/46
Klasse 3b 1945/46 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
11___________,
12___________,
13___________,
14___________,
15___________,
16___________,
17___________,
18___________,
19___________,
1A___________,
1B___________
2. rad fra venstre:
21___________,
22___________,
23___________,
24___________,
25___________,
Tove Fekjær,
27___________,
Liv Lem,
Klasseforstander Agnes Moe
3. rad fra venstre:
31___________,
32___________,
33___________,
34___________,
35___________,
36___________
4. rad fra venstre:
41___________,
42___________,
43___________,
44___________
5. rad fra venstre:
51___________,
52___________,
53___________,
54___________,
55___________,
56___________

Bildet er innsendt av Liv Lem       
Flere opplysninger sendes .

Klasse 7b 1949/50
Klasse 7b 1949/50 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Torunn Berg,
Anne Margrethe Astrup,
Kari Opheim,
Anne-Sofie Skallerud,
Wenche Siewers,
Inger ________,
Reidun Haraldsen,
Sidsel Bye
2. rad fra venstre:
Mette Rasch,
Tove Fekjær,
Edle Jacobsen,
Berit Johansen,
Gerd Christensen,
klasseforstander Magnhild Råheim
3. rad fra venstre:
Hanne Lindeman,
Liv Lem,
Ragnhild Rauheim,
Tove Gundersen,
Siri Normann
 
Jorunn Hansen og Bibi er ikke med på bildet  
 
Skoleåret 1944/1945 var klassen på Gaustad Sykehus (!!!) da skolen var okkupert  

Bildet er innsendt av Liv Lem              Flere opplysninger fra Hanne Lindeman (Gunnar Moe)
Flere opplysninger sendes .