7. klasse 1946/47

7. klasse 1946/47 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Veslemøy Ramdahl,
Jorunn Oftedal,
Greta Lauritsen,
Rikke Mjerskaug,
Turid Elster-Jordan,
Liv Gjestvold,
Siri Borchgrevink,
Helen Gutzeit
2. rad fra venstre:
Gunhild Sexe,
Astri Gisholt,
Per Henrik Bache,
Alexander Brinchmann-Hansen,
Knut Erling Andersen,
Anne-Lise Heidenreich,
Gudrun Colding
3. rad fra venstre:
Tore Vik,
Nils Jørol,
Ola Stein Sommer-Erichson,
Knut Andersen
Bakerst fra venstre:
Jens Leegaard,
Odd Fartum,
Ole Christian Backer,
Jan E Hansen,
Ole Hannibal Lie,
Bjørn Aspelund,
lærer Th.Bru Lyssand,
Kees Leynse,
Rolf Johnsen,
Bengt Rambech,
Sven Sønsteby
Mer om klassen fantes på http://home.online.no/~pbache/klasseVR.html#vsklasse en gang tilbake i tid.
Nå er linken til waybackmachine - prøv den da vel
Telenor la ned alle hjemmesider på online.no