Klasse 4a 1938/39

Klasse 4a 1938/39 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Liv Birkeland,
Gerd Lundesgaard,
Anne Karine _____,
Berit Mostue,
Brita Sundt,
Grete Buch,
Marit Kristiansen,
Wencke Møllhausen
2. rad fra venstre:
Berit Glott,
Turid Skjønsberg,
Berit Schanke,
Kirsten Ore,
Anne Marie Sverre,
Inger Horn Rasmussen,
Ebba Hedels
3. rad fra venstre:
Ruth Andreassen,
Ingrid Øvergaard,
Signe Holmsen,
Liv Haugen,
Julie Alice Gram
4. rad, bakerst fra venstre:
Unni Lofstad,
Gudrun Hilding,
Rikke Bøchman Andersen,
Kirsten Bell
Tvillingen Than var ikke tilstede da bildet ble tatt. Aase/Ragne
Lærer: Klara Getz (er ikke på bildet)

Bildet er innsendt av Marit Kristiansen (nå Siem)              Flere opplysninger sendes .

Klasse 7a 1941/42

Klasse 7a 1941/42 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Britt Unni Guldbrandsen,
Sissel Tveter,
Lilly André Jensen,
Kari Bentzen,
Signe Holmsen,
Ebba Hedels
2. rad fra venstre:
Karin Moen,
Gunvor Loftsgaard,
Berit Sjøvall,
Vivi Olsen,
Kari Johannessen,
Karin Heiberg,
Ruth Andreassen,
Frøken Klara Getz,
Karen Marie Jensen,
Binne Kolle,
Brita Sundt
3. rad fra venstre:
Marit Kristiansen,
Liv Birkeland,
Bjørg Liahjell,
Kirsten Bull,
Inger Knudsen,
Anne Marie Sinnes
Klassene ble slått sammen da vi kom til Slemdal. Bildet tatt på Slemdal skole 1942

Bildet er innsendt av Karin Moen              Flere opplysninger sendes .

 

Klasse 4b 1938/39

Klasse 4b 1938/39 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Jon Titlestad,
Finn Simonsen,
Knut Andreassen,
Odd Hansen,
Chris Dahl,
Åge Ferman,
17__________,
Rolf Ødegård,
19__________,
Frank ?_____,
Severin Bertelsen
2. rad fra venstre:
Stanley ?_____,
Christian Holm,
Erik Nestvold,
Sten Stenersen,
Leif Helling,
Finn Staubo,
Bjørn Sand,
Bjørn Staubo,
Torjus Heierdahl,
2A__________,
2B__________
3. rad fra venstre:
Arvid Gahr,
Ole Viig,
Olav Storm Johannesen,
Knut Sagen,
Bjørn Knoph,
Thor Holm,
Rolf Hansen,
Erik Sommer Erichson,
John Braadvig

Klasse 7b 1941/42

Klasse 7b 1941/42 på Vinderen skole
1. rad fra venstre:
Chris Dahl,
Finn Staubo,
Finn Simonsen,
Ole Viig,
Olav Storm Johannesen,
Johan Holstad,
Rolf Ødegård,
Finn Døvle Dollis,
Knut Sagen,
Erik Sommer-Erichson,
Bjørn Berger,
lærer Hallstein Haug
2. rad fra venstre:
Tor Holm,
Christian Holm,
Knut Andreassen,
Erik Næstvold,
Torjus Heierdahl,
Bjørn Staubo,
Severin Bertelsen,
Rolf Hansen,
Bjørn Sand,
Odd Hansen,
Arvid Gahr,
Jon Titlestad