Lørdag 21. mai møttes ni av klassene som har gått på Vinderen skole på skolen til en liten omvisning før vi hadde klassefester.


Klasse 1b 1939/40


Klasse 1b 1952/53


Klasse 1a 1965/66
Fra venstre: Andreas Wahl Anne Pernille Asplin Mona Birkelid Sol-Brith Braathen Ida Beth Hald Henriette Bryn Anne Grethe Sætrang ..nesten helt skjult: Bjørn Refsum Tom Erling Dahl-Hansen Paul Kavli Cæsar Strøm Haakon Bonafede Jon Støre Anette Forsén Henning Holm Paul Arne Skajem Ketil Flugsrud Sonja Schwencke --vi var altså 18 stykker


Klasse 1b 1965/66
Foran fra venstre: Ellen Møller Henriette Øien Mette Eriksen Marianne Sand Halfdan Melbye Anne Grethe Frang Morten Rostrup Henrik Hille Stine Pfister Knut-Anders Løken Peder Maurstad Eric Bjerkholt Terje Engen I tillegg kom Helene Felmann og Kikkan (Christopher) Hjort direkte til Anette, altså 15 fra b-klassen


Klasse 1a 1967/68


Klasse 1b 1967/68


Klasse 1a 1978/79


Klasse 1b 1978/79


Klasse 1c 1978/79